Tư liệu âm nhạc

Làng quan họ với lễ hội mùa xuân

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều lễ hội. Vùng Kinh Bắc có 49 làng quan họ gốc thì Bắc Ninh có 44 làng và làng nào cũng có lễ hội, đều được tổ chức vào mùa xuân. Làng quan họ gốc mở hội sớm nhất là làng Hữu Chấp, còn gọi là làng Chắp, vào ngày mồng 4 tháng ...

Xem thêm

Bài hát ngẫu nhiên

Cảm xúc bên hồ