Bài ca người lính

BÀI CA NGƯỜI LÍNH

Tác giả: Nguyên Nhung.
Thể hiện: Kim Tuyền - tốp nữ QK 2.
*******************************

Là la la la là lá la lá la la la là la
Là la la la là lá la lá la la la là la...
Có một lứa tuổi quân tròn hai mươi, mười bảy
Biên cương từ hôm ấy có một thế hệ lên tuyến đầu.

1-
Giữ chốt lại chặn cầu luồn sâu ta bám địch, B40 đuổi tăng
Và chính tay họ viết nên trang sử thế hệ mình.
Trên tuyến đầu là người lính mới
Hôm trước còn vô tư, còn nhớ mẹ, nhớ nhà...
Vụt đứng dậy vừa xuất quân là chiến thắng
Như núi và như sông, dạn dày như đất nước
Mang dáng hình đất nước yêu thương.

2-
Anh bộ đội Cụ Hồ hiền lành và giản dị
Đánh Pháp qua diệt Mỹ 
Và chiến công xưa cha anh soi đường ta cùng đi.
Trên tuyến đầu là người lính mới tha thiết tình quê hương
Nếu quân thù xâm lược
Nào sẵn sàng thề xuất quân là chiến thắng.
Như núi và như sông, dạn dày như đất nước
Mang dáng hình đất nước yêu thương.
Như núi và như sông, dạn dày như đất nước
Mang dáng hình đất nước yêu thương.
Là la la la là lá la lá la la la là la
Là la la la là lá la lá la la la là la...

 

Bình luận (0)