Ca ngợi Hồ Chủ Tịch

Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Quý Dương - Tuyết Thanh - Tốp ca nam nữ Đài TNVN
7.544 | 341 | 25/11/2010

Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch
Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Quý Dương - Tuyết Thanh - Tốp nữ Đài TNVN

Bừng sáng ánh sao vàng trên bóng cờ, Hồ Chí Minh thân yêu của ta
Người đấu tranh lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kì
Mưu ấm no cho dân Việt Nam
Dắt dìu chúng ta vùng lên, Hồ Chí Minh vì sao sáng ngời
Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm !
Ngời ánh vinh quang của giống nòi

Vì nước ra đi sục sôi mối thù
Vì cứu dân nô lệ lầm than
Thề sắt son nhân dân đoàn kết hướng theo Người
Quyết chống xâm lược giành tự do
Suốt đời đấu tranh vì dân, Hồ Chí Minh vì sao sáng ngời
Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm !
Ngời ánh vinh quang của giống nòi

Bừng sáng áo nâu đẹp sao bóng Người, Hồ Chí Minh thân yêu của ta
Hồ Chí Minh đấu tranh vì thế giới hòa bình, vì nước non độc lập tự do
Hướng Người kính dâng niềm tin, Hồ Chí Minh vì sao sáng ngời
Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm !
Ngời ánh vinh quang của Việt Nam

Hồ Chí Minh vì sao sáng ngời
Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm !
Ngời ánh vinh quang Tổ Quốc ta

Xem thêm

Bình luận (0)

avatar