Chân trời mới

Đóng góp: Thanh Giang

Bình luận (2)

  1. Thanh Giang

    Trên audio của tôi chỉ ghi tên bài hát do nghệ sĩ Thúy Lan trình bày. Bởi vậy tôi cũng không biết nhạc sĩ sáng tác. Mong được bbt và các thành viên tìm giúp tên nhạc sĩ sáng tác.

  2. Ngọc Thạch

    Gửi bạn Thanh Giang: Bạn vừa gửi đến 6 bài hát BBT đã đăng lên nhưng trong đó có 4 bài không có tên tác giả. Đề nghị bạn tìm giúp tên tác giả và để BBT cập nhật. Xin cảm ơn.