Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi

Sáng tác: Thanh Phúc
Trình bày: Thanh Vinh
2.201 | 212 | 30/07/2011
Bản nhạc

CHẲNG KẺ THÙ NÀO NGĂN NỔI BƯỚC TA ĐI

Sáng tác: Thanh Phúc. 
Thể hiện: Thanh Vinh. 
*************************

 

1- 
Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi 
Thế tiến công như sức mạnh thần kỳ 
Lời Tổ quốc đã ngân vang sông núi 
Thôi thúc ta đi như mùa Xuân vẫy gọi.

Đi ta đi kèn lệnh đã nổi lên rồi 
Lời hịch như tiến quân ca 
Tiến lên đi, tiến lên đi, cùng tiến lên đi.

Đi ta đi, lòng khắc ghi thề diệt hết giặc thù 
"Không gì quý hơn Độc lập - Tự do"! 
Cuộc đấu tranh này ta là người chiến thắng 
Vì Chủ nghĩa xã hội, tương lai ta đẹp lắm 
Vì non sông Việt Nam bền vững 
Đi lên thanh niên gian khó không cản được ta 
Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi.

2- 
Vì nền độc lập trên Tổ quốc thân yêu 
Súng chắc tay ta giữ gìn hòa bình 
Lời Tổ quốc vẫn ngân vang sông núi 
Nâng bước ta đi như mùa Xuân vẫy gọi.

Quê hương ta ngàn đời vẫn dải đất này 
Là mồ chôn lũ xâm lăng 
Tiến lên đi, tiến lên đi, cùng tiến lên đi.

Nhân dân ta lòng thiết tha một cuộc sống hòa bình 
Lao động đắp xây ngày mai no ấm 
Càng quyết tâm ta nguyện sẵn sàng tay súng 
Vì Chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta hạnh phúc 
Vì non sông Việt Nam bền vững 
Đi lên thanh niên gian khó không cản được ta 
Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi.

 

Thu gọn

Bình luận (0)

avatar