Chi đội em làm kế hoạch nhỏ

ĐỘI EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎVui tung tăng hớn hở
Em làm kế hoạch nhỏ
Lượm giấy trồng cây
Chi đội ta có ngay
Giấy thu về đây ơi là bao bướm bay.

Như con ong chăm chỉ
Như chim non vui vẻ
Em làm kế hoạch nhỏ
Bắt tay vào việc, em càng vui càng say
Bắt tay vào việc, em càng vui càng say .

Hoa nghiêng nghiêng đua nở
Đón chào các bạn nhỏ
Học tốt làm chăm, quen vượt bao khó khăn
Ước mơ dựng xây nước Việt Nam sáng tươi.

Quê hương đang vẫy gọi
Bao con em sôi nổi
Đi đều trên đường mới
Hiến dâng cuộc đời muôn ngàn hoa đẹp tươi
Máy reo hòa cùng bao lời ca thật vui...

Bình luận (0)