Chở lúa

Nhạc: Cầm Phong
Thơ: Lữ Huy Nguyên
Trình bày: Trần Thụ
829 | 154 | 16/08/2012

CHỞ LÚA

Sáng tác: Cầm Phong
Thơ: Lữ Huy Nguyên
Trình bày: Trần Thụ.
*************************

 

Dướn tay sào dọc anh mấy đẩy con sào
Dướn tay anh đẩy con sào. Hò ….ơ….
Thuyền khua mặt sóng, sóng chao mạn thuyền
Thuyền khua sóng chao mạn thuyền.
Tình tang có mạn thuyền.

Lúa ta đẹp rằng lúa tốt chờ tay liềm
Lúa ta tốt chờ tay liềm. Hò…ơ….
Gặt mau tay hái chứ khoang thuyền chờ đợi em
Chứ khoang thuyền chờ tình tang mấy đợi chờ.

Khoan dô khoan hỡi dô khoan
Đồng xa anh chở chưa quen
Thuyền anh là thuyền mắc cạn, nhờ em đẩy giùm
Nhanh tay anh chở cả đồng, anh chở cả đồng
Đã quen mực nước, khi lòng cũng quen lòng, chứ quen lòng đôi ta.

Khoan khoan hò đồng Khoang làng đã (ới a) đã lên đèn
Ghé thuyền bến cuối ới…a…
Ghé thuyền bến cuối chở em, em cùng về...

 

Thu gọn

Bình luận (0)

avatar