Chở lúa

CHỞ LÚA

Sáng tác: Cầm Phong
Thơ: Lữ Huy Nguyên
Trình bày: Trần Thụ.
*************************

 

Dướn tay sào dọc anh mấy đẩy con sào
Dướn tay anh đẩy con sào. Hò ….ơ….
Thuyền khua mặt sóng, sóng chao mạn thuyền
Thuyền khua sóng chao mạn thuyền.
Tình tang có mạn thuyền.

Lúa ta đẹp rằng lúa tốt chờ tay liềm
Lúa ta tốt chờ tay liềm. Hò…ơ….
Gặt mau tay hái chứ khoang thuyền chờ đợi em
Chứ khoang thuyền chờ tình tang mấy đợi chờ.

Khoan dô khoan hỡi dô khoan
Đồng xa anh chở chưa quen
Thuyền anh là thuyền mắc cạn, nhờ em đẩy giùm
Nhanh tay anh chở cả đồng, anh chở cả đồng
Đã quen mực nước, khi lòng cũng quen lòng, chứ quen lòng đôi ta.

Khoan khoan hò đồng Khoang làng đã (ới a) đã lên đèn
Ghé thuyền bến cuối ới…a…
Ghé thuyền bến cuối chở em, em cùng về...

 

Bình luận (3)

 1. ThanhHaiNam
  ThanhHaiNam Biên tập viên
  Cám ơn bác Hạnh đã giúp chỉnh sửa và bổ sung cho lời bài hát này.
 2. nguyen van hanh
  Bác ThanhHaiNam ơi,Tôi cứ"sắc mắc"mãi rằng thì là mà là;tại sao bác lại thuộc nhiều bài hát có giai điêu đẹp và đáng yêu đến thế,xin chịu thua bác rồi đấy..."dưng"mà ca khúc này có một chỗ tôi không chịu,thậm chí là sợ điều đó sẩy ra lắm;"Thuyền anh là thuyền mắc cạn nhờ em đẩy giùm"...như nhạc sĩ Cầm Phong và nghệ sĩ Trần Thụ thì còn nhờ được!!!Chứ tôi chỉ là"Vô danh tiểu tốt"thì chẳng nhờ được ai"Đẩy đâu bác nhỉ?Tôi đùa chút cho vui,còn bây giờ ta hãy quay trở lại phần ca từ bác nhé!Dòng 1 tôi thấy thêm từ"Dướn tay sào dọc ngang ANH mấy đẩy con sào",dòng 3 tính ngược từ dòng cuối cùng của bài hát lên(theo ca từ ghi ở đây)tôi thấy còn thiếu nhiều và sửa lại như sau;dòng 3"Khoan dô khoan hỡi dô khoan"
  "Đồng xa anh chở chưa quen thuyền anh là thuyền mắc cạn nhờ em đẩy giùm"
  "Nhanh tay anh chở cả đồng anh chở cả đồng đã quen mực nước khi lòng cũng quen lòng chứ quen lòng đôi ta"
  "Khoan khoan hò đồng Khoang làng đã ới a đã lên đèn ghé thuyền chuyến cuối ới a ghé thuyền chuyến cuối chờ em em cùng về".Vậy bác ThanhhaiNam xem xét và biên tập cho chính xác nhé,xin chào và chúc bác vui khỏe.
 3. ThanhHaiNam
  ThanhHaiNam Biên tập viên
  Một sáng tác của nhạc sĩ Cầm Phong. Xin mời các bác các bạn nghe và thẩm định, bổ sung giúp cho lời bài hát này.