Cô gái Pa-kô

CÔ GÁI PA-KÔ
(Ảnh: "Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường, bộ đội giải phóng quân yên tâm mà đánh thắng giặc Mỹ...").

Mùa Xuân đến rồi bản làng ơi, thư Bác Hồ dậy vang non sông
Kèn tiến công vang dội khắp hai miền
Bác Hồ gọi (ê) là mùa Xuân đến.
1-
Ê... Ơi núi rừng quê ta hát lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng.
Ê... người con gái Pa-kô con cháu Bác Hồ
Dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em cũng không ngại chi
Đi đánh Mỹ để giữ núi rừng, gùi trên vai súng đạn ra hỏa tuyến
Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường
Để bộ đội chúng ta ăn no mà đánh thắng giặc Mỹ.
Giặc chưa hết chưa về dù rừng thương núi nhớ
Người con gái Pa-kô.
2-
Ê... (ê) giữa mùa chiến thắng cất tiếng ca mùa Xuân nghe chim rừng nó hót
Ê... vì đất nước hy sinh em bước lên đường
Vì độc lập tự do thiết tha, dù hy sinh em cũng không ngại chi
Đi đánh Mỹ để giữ núi rừng, gùi trên vai súng đạn ra hỏa tuyến
Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường
Bộ đội giải phóng quân yên tâm mà đánh thắng giặc Mỹ.
Ngày chiến thắng anh về cùng bản làng em hát
Người con gái Pa-kô
Ê...


Bình luận (0)