Cô gái Thái Bình

Sáng tác: Hoàng Vân
Trình bày: Tốp ca nam Đài TNVN - Kim Oanh
11.828 | 1.092 | 21/12/2010
Cô Gái Thái Bình

Sáng tác: Hoàng Vân.
Thơ Huy Cận
Biểu diễn: Kim Oanh & tốp nam đài TNVN.

Cô gái Thái Bình, cô gái Việt Nam
Duyên rất duyên, làm lại chăm làm.
Gió (i i) gió biển mặn, nước da bánh mật.
Gãy cả đòn càn, phang đầu Tây (mà) gãy cả đòn càn.
Cô gái Việt Nam, cô gái Thái Bình
Việc nước việc nhà hai chữ trung trinh
Tay quạt dẻo câu chèo ngọt lịm
Vai gánh bèo trời nước (ứ) rung rinh.
Việc hợp tác năm lo bảy liệu
(Việc hợp tác năm lo bảy liệu)
Tình đẹp bền (tình đẹp bền)
Như lụa Thái Ninh (như lụa Thái Ninh).
Cô gái Thái Bình (cô gái Thái Bình)
Cô gái Việt Nam (cô gái Việt Nam).
Toàn dân vi binh miệng nói tay làm
Nắng lửa thiêu đốt trực chiến đêm ngày
Săn máy bay, trút đạn hờn căm.
Cùng bạn Vĩnh Long, bạn lứa Trà Vinh
Cùng con cháu Bà Trưng Bà Triệu
Làm cho giặc Huê Kỳ chạm đến (í i) mà khiếp, mà kinh!
Cô gái Thái Bình (cô gái Thái Bình)
Cô gái Việt Nam (cô gái Việt Nam).
Duyên rất duyên (duyên rất duyên), làm lại chăm làm.
Tiêu diệt Mỹ ngàn năm một hội
Gánh (í i) gánh giang sơn nữ gánh (í i) cùng nam.
Cô gái Thái Bình (cô gái Thái Bình)
Cô gái Việt Nam (cô gái Việt Nam).
Duyên rất duyên (duyên rất duyên), làm lại chăm làm.
Tiêu diệt Mỹ ngàn năm một hội
Gánh giang sơn nữ gánh (í i... gánh) cùng nam...
Thu gọn

Bình luận (0)

avatar