Cô gái vót chông

Nhạc: Hoàng Hiệp
Lời: phỏng thơ Moloyclavi
Trình bày: Tường Vi
21.651 | 2.650 | 30/11/2009
Bản nhạc
CÔ GÁI VÓT CHÔNG

Sáng tác: nhạc Hoàng Hiệp; lời thơ Moloyclavi.
Trình bày: Tường Vi.
(Ảnh: "Quân xâm lăng gian ác, bay muốn vào, mũi chông sẵn sàng đây chờ diệt bọn bay").

Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông Ba đầu búi tóc thon
Tay vót chông miệng hát không nghỉ.
Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây nguyên.
Ai nhanh tay vót bằng tay em
Chim hót không hay bằng tiếng hát em
Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù
Xiên thây quân cướp nào vô đây
Xiên thây quân cướp nào vô đây.
Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo
Em không ngừng tay vót chông rào buôn rẫy
Nhưng mai đây giặc chạy rồi tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.
Ê... chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh
Em còn vót chông nhiều rào buôn rẫy
Ê... quân xâm lăng gian ác bay muốn vào
Mũi chông sẵn sàng đây chờ bọn bay diệt bọn bay!
Xem thêm

Bình luận (0)

avatar