Công nhân Việt Nam

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Đoạn từ 0:20 -> 0:28 lặp lại 2 lần là nhạc hiệu chương trình truyền hình Công đoàn, đoạn từ 1:29 -> 1:59 là nhạc hiệu chương trình phát thanh Công đoàn trước đây, đã lâu mới có dịp.