Dậy mà đi

Nhạc: Nguyễn Xuân Tân
Thơ: Tố Hữu
Trình bày: Tốp ca nam nữ Đài TNVN
5.959 | 828 | 06/05/2012
DẬY MÀ ĐI

Thơ: Tố Hữu
Sáng tác: Nguyễn Văn Tân
Trình bày: Đồng ca Đài TNVN

*********************************

 

Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Ai chiến thắng không hề chiến bại?
Ai nên khôn không khốn một lần?
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi.
Dậy mà đi núi sông đang chờ.
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà.
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà.
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
Thu gọn

Bình luận (0)

avatar