Du kích ca

Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Tốp ca nam Đài TNVN
5.931 | 615 | 30/11/2009
Bản nhạc

DU KÍCH CA

Sáng tác: Đỗ Nhuận 
Trình bày: Tốp ca nam Đài TNVN.
******************************************** 
                                                                                

 

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.

Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhằm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong ta hợp cùng dân chúng
Cướp lấy phần chiến thắng giải phóng giống nòi.

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.
Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhắm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù

Đi lên xung phong ta hợp cùng dân chúng
Cướp lấy phần chiến thắng giải phóng giống nòi.

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào 
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối 
vượt suối băng ngàn.

Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhằm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong ta hợp cùng dân chúng
Cướp lấy phần chiến thắng giải phóng giống nòi.

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.
Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhắm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong ta hợp cùng dân chúng
Cướp lấy phần chiến thắng giải phóng giống nòi.

Thu gọn

Bình luận (0)

avatar