Du kích ca

Bản nhạc

DU KÍCH CA
Sáng tác: Đỗ Nhuận 
Trình bày: Tốp ca nam Đài TNVN.
*************************
                                                                                

 

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên, xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.
Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhằm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong 

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.
Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhắm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong ta hợp cùng dân chúng
Cướp lấy phần chiến thắng giải phóng giống nòi.


Bình luận (0)