Du kích ca

Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Tốp ca nam nữ Đài TNVN
14.124 | 643 | 14/01/2010
Bản nhạc
DU KÍCH CA (1944)

Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Tốp ca nam nữ Đài TNVN
*************************

 

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.

Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhằm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong. 

Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào
Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi
Trong mây mờ đêm tối vượt suối băng ngàn.

Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy
Nhằm cùng nhau bắn mấy viên là mấy quân thù
Đi lên xung phong. Ta hợp cùng dân chúng
Cướp lấy phần chiến thắng giải phóng giống nòi.
Thu gọn

Bình luận (2)

avatar
ThanhHaiNam
ThanhHaiNam Biên tập viên 01/11/2012 09:47
Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. Trong không khí sục sôi của những ngày tiền khởi nghĩa, Đỗ Nhuận sáng tác “Du kích ca”. Bài hát cùng với tác giả về đến Hà Nội vào tháng 5/1945 và được phổ biến trên báo Độc Lập (số 2/1945). Du kích ca được đánh giá là tác phẩm thành công nhất, tiêu biểu nhất của Đỗ Nhuận giai đoạn trước cách mạng, thể hiện khái quát tư tưởng chiến thuật du kích và nêu bật khí thế hăng say chiến đấu của chiến sĩ du kích. “Du kích ca” trở thành một trong những bài hát của nhiều tầng lớp, thế hệ người Việt Nam trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.
sang
bai hay day tinh cam