Đường cày đảm đang

Bản nhạc

ĐƯỜNG CÀY ĐẢM ĐANG

1- 

Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang 
Ruộng cấy chăng dây cây lúa thẳng hàng 
Đào đắp mương dẫn nước quanh làng 
Tiếng hát ba đảm đang ư 

Ở làng quê ta, cày bừa giờ gái thay trai 
Từng luống cao đồng trũng ruộng ngoài 
Cày khéo tay nổi tiếng thôn Đoài 
Thay trai nay gái đua tài. 

Ruộng đồng quê ta mương máng dọc ngang 
Nước đủ, phân gio nhiều, bón chăm sớm chiều 
Bội thu chiêm mùa chắc bông mẩy đều 
Cùng vì quê hương lời Bác còn vang... 
Giết giặc anh sẵn sàng, cứu nước em đảm đang 
Dù bao gian khổ, tiếng ca vẫn rộn ràng.
2- 
Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng ngay 
Nhưng đến hôm nay trên cánh ruộng này 
Màu xới lên thẳng tắp đường cày lớp đất sâu đều tay i hi. 
Trời vừa tinh mơ dọc bờ rộn tiếng trâu đi 
Ta với trâu sương gió quản gì 
Bừa kỹ xong gieo luống cho đều, trâu ơi mai lúa khoai nhiều.
 
Gửi người thân yêu tiếng hát hậu phương thắm đượm hương lúa nồng
Có công em trồng, đảm đang lo tròn nhắn anh yên lòng 
Còn giặc xâm lăng, tiền tuyến hậu phương 
Tất cả ta chung lòng gắng sức hôm nay 
Giặc tan anh về, đón anh thăm đường cày
 
Đường cày đảm đang...
 

Bình luận (0)