Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Bản nhạc

Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Sáng
tác: Hoàng Hà

Trình bày: Mai Tuyết Trên đỉnh trường sơn, ta gặp nhau giữa đường
đi chiến đấu, anh giải phóng quân Lào, biên giới đẹp sao. Cây lá lao xao rộn
ràng lẫn trong màu áo, những người chiến sỹ yêu nước Lào. trường Sơn, mây núi
bao la, lối quân đi bước mòn sỏi đá a a Trường sơn, hai nước chúng ta đã ghi
tạc nghĩa tình từ xưa. Ôi! Bao thân thương bước chân vượt rừng ta đi, điệp trùng
đồng chí. Đường dài chiến đấu ta đánh Mỹ, cất cao tiếng ca. Trường sơn bao la
cao như quyết tâm ta diệt thù, Việt Lào một lòng như sắt đá. Quê hương như vẫy
gọi từ hai miền vách núi, Việt Lào chung đường tiến tới, ấm lửa đoàn kết càng
yêu đời. Muôn dặm trường sơn, ta lại chia tuyến đường đi đánh Mỹ, đi giải phóng
quê nhà, tới chiến trường xa. mỗi bước tôi đi, lòng càng nhớ bao đồng chí.
Những người chiến sỹ yêu nước Lào. Gặp nhau trên đỉnh trường sơn

Nguồn nhaccachmang.net (timlaikyuc)

Bình luận (0)