Hai phía dòng sông

Nhạc: Đặng Hữu Phúc
Lời: Phan Đan
Trình bày: Ái Vân
1.893 | 293 | 22/02/2012

HAI PHÍA DÒNG SÔNG

Sáng tác: Đặng Hữu Phúc
Trình bày: Ái Vân.
*********************Hai phía dòng sông anh thương anh ngả cành hồng
Chung bóng vầng trăng em thương em trải lúa vàng
Con sáo mùa Đông qua sông mưa phủ đò chiều
Mưa lấm lời thơ anh mơ trăng sáng tỏ vườn trầu.

Rồi đi qua ngõ vấn vương tơ tằm
Để sông mong nhớ bãi dâu xa gần
Mà em quên hái lá cây ngô đồng
Và anh sang bến vớt ông trăng vàng.

Nỉ non câu hát xót xa thân cò
Để trời với chuyến bóng trăng sang đò
Gửi theo cơn gió chút hương hoa hồng
Đục trong hai phía nước mây đôi dòng…

*****

Hai phía dòng sông anh thương anh ngả cành hồng
Chung bóng vầng trăng em thương em trải lụa vàng
Con sáo mùa Đông qua sông mưa phủ đò chiều
Mưa lấm lời thơ anh mơ trăng sáng tỏ vườn trầu.

Thu gọn

Bình luận (1)

avatar
ThanhHaiNam
ThanhHaiNam Biên tập viên 19 ngày trước

HAI PHÍA DÒNG SÔNG

Sáng tác: Đặng Hữu Phúc
Trình bày: Ái Vân

Hai phía dòng sông anh thương anh ngả cành hồng

Chung bóng vầng trăng em thương em trải lụa vàng

Con sáo mùa Đông qua sông mưa phủ đò chiều

Mưa lấm lời thơ anh mơ trăng sáng tỏ vườn trầu

Rồi đi qua ngõ vấn vương tơ tằm

Để sông mong nhớ bãi dâu xa gần

Mà em quên hái lá cây ngô đồng

Để anh sang bến vớt ông trăng vàng

Nỉ non câu hát xót xa thân cò

Để trời với chuyến bóng trăng sang đò

Gửi theo cơn gió chút hương hoa hồng

Đục trong hai phía nước mây đôi dòng…

*****
Hai phía dòng sông anh thương anh ngả cành hồng

Chung bóng vầng trăng em thương em trải lụa vàng

Con sáo mùa Đông qua sông mưa phủ đò chiều

Mưa lấm lời thơ anh mơ trăng sáng tỏ vườn trầu