Hoa sen Tháp Mười

Sáng tác: Trương Quang Lục
Trình bày: Tuyết Thanh - Tốp ca nữ Đài TNVN
18.502 | 1.432 | 15/01/2010
Bản nhạc

HOA SEN THÁP MƯỜI

Sáng tác: Trương Quang Lục
Trình bày: Tuyết Thanh - Tốp nữ Đài TNVN.
******************************


 

Hò ơ... ớ… Tháp Mười đẹp nhất mà hoa sen,
Việt Nam đẹp nhất ớ.. ơ mà có tên Bác Hồ (mà có tên Bác Hồ.)

Hò khoan ơ hò khoan, hò khoan ơ hò khoan.
Miền Nam tựa hoa hướng dương, 
Trăm nguồn đổ lại một phương chứ mặt trời,
(hò khoan ơ dô hò khoan, hò khoan ơ dô hò khoan).
Dù cho vật đổi sao dời,
Hẹn cùng với Bác một lời mà sắt son,(một lời mà sắt son).

Ớ... ơ... chị em ơi lắng nghe tôi hò :
Dù ai nói ngả nói nghiêng (khoan ơi hò khoan) 
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân (lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân),
Dù ai rào dậu ngăn sân (khoan ớ hò khoan)
Lòng ta vẫn giữ là dân Bác Hò (là dân Bác Hồ)
Bác Hồ Chí Minh Bác Hồ Chí Minh kính yêu.

2-

Hò ơ... ớ… Tháp Mười đẹp nhất mà hoa sen, 
Việt Nam đẹp nhất ớ.. ơ mà có tên Bác Hồ (mà có tên Bác Hồ).

Hò khoan ơ hò khoan, hò khoan ơ hò khoan.
Người dìu ta cùng tranh đấu cho nước nhà Độc lập Tự do chứ muôn đời,
(hò khoan ơ dô hò khoan, hò khoan ớ dô hò khoan).
Cờ sao bừng nở khắp trời, 
Tựa ngàn sen thắm đẹp ngời mà núi sông.(đẹp ngời mà núi sông) 
Ớ ơ chị em ơi lắng nghe tôi hò :

Dù ai (khoan ớ hò khoan)nói ngả nói nghiêng (khoan ới hò khoan) 
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân (lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân) 
Dù ai (khoan ới hò khoan) rào dậu ngăn sân (khoan ới hò khoan) 
Lòng ta vẫn giữ là dân Bác Hồ (là dân Bác Hồ) 
Bác Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu.

 

Thu gọn

Bình luận (0)

avatar