Kim Bon bản Mèo đổi mới

KIM BON BẢN MÈO ĐỔI MỚI

Sáng tác:Trịnh Lại
Trình bày:  Tốp nữ Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân tộc Sơn La.
**********************************


1-
Ơ… Bản Mèo quê em những năm xưa
Lúa cấy không đủ ăn, lanh se không đủ ấm
Đỉnh Pu Luông cao vời vợi, nước sông Đà cuồn cuộn trôi
Biết thở than nói chuyện cùng ai
Bản Mèo ơi...
Ơ… Từ khi giải phóng có cách mạng về
Trồng cây cây thắm, trồng lúa lúa xanh
Vó ngựa đi tiếp lương tiếp vận
Điệu khèn ai vang trên đường ra tiền tuyến
Ơ... Trải bao ngày tháng, hợp tác chung vui
Áo của em thêu màu chỉ mới
Ngọn đèn khuya đọc sách chữ Mèo
Hỏi chàng trai ra đi hôm nay
Từ ngàn xưa có thấy có thấy bao giờ
Đường em đi đã tỏ, lý người Mèo đã rõ
Đỉnh Pu Luông rực nắng bản Mèo yên ấm
Nhắn sông Đà nước chảy về xuôi
Bản Mèo em ơn Đảng, ơn cách mạng
Thề suốt đời đi theo đường sáng.

2-
Ơ… Bản Mèo quê em đấy Kim Bon
Bông trắng bên sườn non, cây lanh xanh đầu núi
Đỉnh Pu Luông ngô tốt tươi, nước sông Đà bè ngược xuôi
Bếp nhà ai khói tỏa lượn bay
Bản Mèo ơi...
Ơ… Lòng em còn nhớ, khi lúc nào gọi
Chàng trai kiên quyết hẹn với núi sông
Đến mọi nơi hễ đâu có giặc
Thề diệt tan yên vui trở về bản cũ
Ơ… Đường xa còn dốc sương núi chưa tan
Nhắn người đi trong rừng còn thú
Phải cùng nhau diệt bắt tới cùng
Dù ngày nay gian lao hy sinh
Để ngày mai yên ấm yên ấm muôn đời
Đường em đi đã tỏ, lý người Mèo đã rõ
Thề bên nhau gìn giữ bản Mèo khuya sớm
Góp sức vào xây dựng hậu phương
Trọn niềm tin có Đảng có cách mạng
Mùa hoa đào Xuân sang nở thắm...

Bình luận (0)