Kim Đồng

Sáng tác: Phong Nhã
Trình bày: Mai Anh
14.491 | 1.833 | 28/01/2011
Bản nhạc
KIM ĐỒNG

Sáng tác: Phong Nhã.
Biểu diễn: Mai Anh
******************************


 

Hờn căm bao lũ tham tàn phát-xít
Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu.
Kim Đồng!
Quê hương Việt Bắc xa mù.
Kim Đồng!
Thay cha rửa mối quốc thù.
Anh Kim Đồng ơi (anh Kim Đồng ơi)
Tuy anh xa rồi (tuy anh xa rồi)
Gương anh sáng ngời (gương anh sáng ngời)
Đội ta cố noi.
Bao phen giao thông trong rừng
Gian lao nguy nan muôn trùng
Xung phong theo gương anh hùng
Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi.
Anh luôn luôn tiến tiến tiến đi theo dò quân xâm lăng.
Anh xông pha chốn khắp chốn đi tuyên truyền trong nhân dân.
Kim Đồng, tên anh muôn thưở không mờ.
Kim Đồng, tên anh lừng lẫy chiến khu.
Thu gọn

Bình luận (2)

avatar
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu 26/01/2013 18:22
tui trong đội trống dánh bài này nè
Thanh Nam.
Thanh Nam. 27/12/2011 05:48
Bài hát này cũng do bạn Mai ANH trình bày. thông tin hoàn toàn chính xác.