Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc

Sáng tác: Tân Huyền
Trình bày: Tốp ca nữ (khuyết danh) - Đức Diên
9.633 | 299 | 03/12/2010
Bản nhạc
MỖI BƯỚC ĐI THÊM YÊU TỔ QUỐC

Sáng tác: Tân Huyền
Trình bày: Đức Diên - Tốp nữ

1-
Trên quảng trường Ba Đình uy nghiêm năm trước
Vọng lời Bác Hồ tuyên ngôn dựng nước
Nước Việt Nam ta từ trong gian khổ sinh ra
Tầm vông đứng dậy quê ta đi theo tiếng gọi của Đảng
Ta đạp bằng sóng gió chông gai đã viết nên trang sử mới
Đã có Điện Biên cực kỳ vỹ đại cơm áo của ta ngày mỗi thêm nhiều
Tổ Quốc ơi tổ quốc ơi dặm đường đi mỗi bước thêm yêu Người.

2-
Trên quảng trường Ba Đình uy nghiêm năm trước
Vọng lời Bác Hồ tuyên ngôn dựng nước
Nước Việt Nam ta từ trong gian khổ sinh ra
Tầm vông đứng dậy quê ta đi theo tiếng gọi của Đảng
Ta đạp bằng sóng gió chông gai đã viết nên trang sử mới
Đã có Điện Biên cực kỳ vỹ đại cơm áo của ta ngày mỗi thêm nhiều
Tổ Quốc mến yêu!

Tổ quốc mến yêu!

Tuổi thanh xuân mãi mãi dâng cho Người

Tổ quốc ơi!

3-
Theo con đường Ba Đình nay ta bước tiếp
Lời gọi Bác Hồ đi xây dựng nước
Nước Việt từ trong gian khổ sinh ra
Trải bao gian khổ can qua, đi lên như biển sóng trào
Ta quyết đạp bằng sóng gió, hướng đến tương lai hạnh phúc
Giữ lấy Việt Nam qua bao thế hệ nước mắt mồ hôi cay đắng ngọt bùi
Tổ Quốc mến yêu!

Tổ quốc mến yêu!

Tuổi thanh xuân mãi mãi dâng cho Người

Tổ quốc ơi!
Xem thêm

Bình luận (0)

avatar