Mùa lúa chín

Sáng tác: Hoàng Việt
Trình bày: Tuyết Nhung - Tốp ca nữ Đài TNVN
9.716 | 568 | 24/01/2010
Bản nhạc
MÙA LÚA CHÍN

Sáng tác:Hoàng Việt
Trình bày:Tuyết Nhung-Tốp nữ Đài TNVN
*************************************

 

Hò ơ... Lúa chín vàng…
Hò ớ... Lúa chín vàng…

Họp từng đoàn, họp từng đoàn, tay liềm, tay hái.
Lúa trên đồng trên rẫy, gặt lấy cho kịp ngày mùa.
Lúa trên đồng trên rẫy, ta thi đua gặt đừng cho thua.
Thi đua ta vần công,
Anh chị em ơi lúa ta cấy trồng.
Nếu Tây nó vào đốt?
- Dân quân đánh nó.
Ỷ đông nó ào nó cướp?
- Ta đem cất giấu.
Giấu ở đâu?
- Đem giấu trong rừng.
Nó ném xăng,
- Ta để dưới hầm.
A ha! Ý thiệt là hay, ý thiệt là hay!

Hò ơ... Lúa chín vàng…
Hò ớ... Lúa chín vàng…

Ơn cụ Hồ, ơn cụ Hồ lãnh đạo kháng chiến
Đất dân cầy được lĩnh, cầy cấy ấm no cuộc đời
Lúa trên đồng trên rẫy, ta nhờ ơn Bác Hồ đem cho
Thi đua ta vần công,
Anh chị em lúa ta gánh về.
Có nên sẵn sàng đóng thuế
- Nên nên lắm chứ.
Có nên đến nộp cho sớm?
- Hoan nghênh lắm lắm
Đóng thuế chi?
- Nuôi dưỡng quân mình
Dưỡng nuôi chi?
- Hăng hái diệt thù
Aha ý thiệt là hay, ý thiệt là hay.

 
Thu gọn

Bình luận (0)

avatar