Ngả nón trông theo

NGẢ NÓN TRÔNG THEO

Tác giả: Trần Quang Lộc
Trình bày: Quang Linh.
******************


Chút bế bồng về câu hát cũ
Để em thẹn thùng nón thúng quai thao
Em hát người ơi người ở đừng về
Qua cầu qua cầu ngả nón trông theo.

Muối sương chiều lạnh tình thiếu nữ
Để thương để chờ để nhớ ai xưa
Ai hát bài ca ngả nón trông người
Qua cầu qua cầu ai nhớ thương ai.

Chờ duyên chờ duyên trông đứng trông ngồi
Thương duyên mòn đợi í a mòn đợi một lời với duyên
Vô duyên ngả nón trông vời
Tình say ngây ngất í a cũng rời cũng rời cách chia...

Nón ba tầm buộc lời hẹn ước
Để cho nhện chờ nhện mãi giăng tơ
Đâu biết người mơ người nhớ người chờ
Qua cầu qua cầu ai đứng trông theo.


Bình luận (0)