Người từ Côn Đảo trở về

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH

Bản nhạc

Người từ Côn Đảo trở về
Trên đất An Giang Mỹ Hòa Hưng , nơi đã sinh ra Người anh hùng . Nhà Máy Ba Son bãi công , còn ghi tên người công nhân tranh đấu . Biển Hắc Hải còn cuộn sóng . Lá cờ đỏ thắm tung bay . Người thợ máy trên tàu phản chiến . Mừng quê hương cách mạng Tháng Mười giai cấp công nhân vùng lên ! vùng lên !
Mười lăm năm trong " hầm xay lúa " , giữ vững khí tiết của người Cộng Sản . Địa ngục Côn Đảo thành trường học tranh đấu . Cực hình quân thù đâu khuất phục nổi Anh . Tôn Đức Thắng , Người anh hùng từ ngục tù Côn Đảo , trở về trong vòng tay yêu thương . Hồ Chí Minh đón anh về trong vòng tay của người đồng chí . Xây dựng Việt Nam dân chủ cộng hòa . Xây dựng Việt Nam quang vinh muôn năm . Xây dựng Việt Nam quang vinh muôn năm

Bình luận (0)