Nhớ ơn Bác Hồ

NHỚ ƠN BÁC HỒ

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Trình bày: Tốp ca Mầm non
**********************

 

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A… có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A... có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ. 

 

Bình luận (0)