Những ngọn đèn gọi cá

Bình luận (1)

  1. Vũ Hồng Dương
    Vũ Hồng Dương
    Với âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới đã viết nên một tác phẩm xuất sắc để NSND Thanh Huyền trình bày tuyệt vời, làm sáng đẹp thêm âm hưởng dân ca xứ Nghệ!