Qua miền Tây Bắc

Sáng tác: Nguyễn Thành
Trình bày: Hợp xướng Đài TNVN
25.244 | 3.311 | 24/01/2010
Bản nhạc
Qua Miền Tây Bắc
Sáng tác: Nguyễn Thành
Trình bày: Hợp xướng Đài TNVN

1-
Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa
Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua
Bộ đội ta vâng lệnh Bác Hồ
Về đây giải phóng quê nhà
Đất nước miền Tây Bắc đau thương
Từ bao lâu dưới ách loài giặc tàn ác
Quân với dân một lòng không phân biệt xuôi ngược
Cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân thù.

2-
Qua miền Tây Bắc ta phá đồn giặc tan
Nương lúa xanh về ta vui sống trong tự do
Miền rừng núi hướng về Bác Hồ
Từ đây giải phóng quê nhà
Chiến thắng miền Tây Bắc hân hoan một niềm vui
Thoát ách loài giặc tàn ác.
Tay nắm tay vui mừng không phân biệt xuôi ngược
Cùng dựng xây tươi đẹp nước non nhà.
Thu gọn

Bình luận (0)

avatar