Sợi nhớ sợi thương

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Thúy Bắc
Trình bày: Hồng Liên
5.383 | 682 | 30/08/2011
Bản nhạc

SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Thúy Bắc
Trình bày: Hồng Liên.
********************


Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt, bên mưa quây

Em dang tay, em xòe tay
Chẳng thể nào mà xua tan mây
Chẳng thể nào mà che anh được

(Chứ) rút sợi thương (ấy mấy) chằm mái lợp
Rút sợi nhớ (ấy mấy) đan vòm xanh
Nghiêng sườn Đông mà che cho anh
Nghiêng sườn Tây xòe bóng mát

Rợp trời thương (ấy mấy) màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh
Mà em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh.

Sợi nhớ sợi thương

(THÚY BẮC) 

Trường Sơn Đông
Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt
Bên mưa quây

Em dang tay
Em xoè tay
Chẳng thể nào
Che anh được

Rút sợi thương
Chằm mái lợp
Rút sợi nhớ
Đan vòm xanh 

Nghiêng sườn Đông
Che mưa anh
Nghiêng sườn Tây
Xoà bóng mát

Rợp trời thương
Màu xanh suốt 
Em nghiêng hết
Về phương anh

1973

 

 

Xem thêm

Bình luận (0)

avatar