Thanh niên làm theo lời Bác

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC(1953)

Sáng tác: Cao Hoàng Hòa
Trình bày: Phan Muôn - Tốp nữ Đài TNVN.
************************************Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
Đi lên Thanh niên làm theo lờii Bác:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên?.

Bình luận (0)