Thư về với mẹ

Đóng góp: Anh Thư
Mẹ ơi, chiều nay nhận tin con, mẹ hãy yên lòng đừng lo nhiều mẹ nhé. Chiều nay trận đánh vừa qua xong, con ghi vội đôi dòng về thăm mẹ, mẹ ơi! Thư về với mẹ, còn đượm nồng khói đất chiến hào. Thư về với mẹ thấm máu đào bạn con vừa hy sinh. Thư về với mẹ, lời nguyện thề vì đất nước trong lòng.Thư về với mẹ, non sông sạch bóng thù, con sẽ về mẹ ơi!
Mẹ ơi, Tổ quốc và quê hương, con đã hiểu, thiêng liêng từng tấc đất. Hà Giang, cuộc chiến giành lại biên cương, con xin vẹn nghĩa tình cùng đồng đội, mẹ ơi!
Thư về với mẹ, thư về với mẹ…

Bình luận (0)