Tiến về Sài Gòn

Bản nhạc

TIẾN VỀ SÀI GÒN


1-
Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cười
Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày.
Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghẹt tim người
Sài Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đây
Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi
Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!

2-
Ta về quê khi ánh bình minh đang hé rạng chân trời
Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời
Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô!
Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm
Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô.

3-
Bao ngày qua tang tóc khổ đau đã biến thành căm hờn
Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường
Bom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù
Đồng bào ơi! Giải phóng về đây tung cánh tự do!
Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vây
Tiến vô Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô...


Bình luận (1)

 1. ThanhHaiNam
  ThanhHaiNam Biên tập viên
  TIẾN VỀ SÀI GÒN
  Sáng tác: Lưu Hữu Phước
  Trình bày: Quang Hưng
  *
  Nơi thành đô trong ánh điện quang
  Tiếng nấc nghẹn câu cười
  Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày.
  Quê nhà ta đau đớn lầm than
  Sao bóp nghẹt tim người?
  Sài Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đây
  Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi
  Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!
  Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
  Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
  **
  Ta về quê khi ánh bình minh
  Đang hé rạng chân trời
  Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời
  Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
  Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô!
  Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm
  Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
  Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
  Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô

  Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
  Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô
  ***
  Bao ngày qua tang tóc khổ đau
  Đã biến thành căm hờn
  Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường
  Bom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù
  Đồng bào ơi! Giải phóng về đây tung cánh tự do!
  Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vây
  Tiến vô Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ
  Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
  Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô

  Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
  Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!