Tớ là ZIL ba cầu

TỚ LÀ ZIL BA CẦU


To.. là.. Zil.. ba.. cầu…
Khỏe..ấy là.. zil..ba..cầu…
Đại đội có tó tớ nên quý như con đầu 
Đại đội có tớ tớ nên quý như con đầu.

Ềnh ềnh giữa trọng điểm
Sáu bánh to xù xì
Tiếng máy gầm nặng nhọc
Phanh hơi thở phì phì.
Đang hì hục kéo bạn
Bom giặc nổ đằng trước
Vẫn hì hục kéo bạn
Bom giặc nổ đằng sau
“ Cứ kéo mặc kệ nó”.
Có tôi… là zil… ba cầu.

Xịt lốp thì tự bơm
Bẹp tai thì bỏ lại
Cách mạng đang cầ zil
Xe zil cần tớ lái
Tớ là zil ba cầu...

Bình luận (0)