Việt - Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

Sáng tác: Trần Chương
Trình bày: Lê Dung - Kiều Hưng
12.482 | 1.196 | 24/01/2010

VIỆT-LÀO HAI NƯỚC CHÚNG TA
TÌNH SÂU HƠN NƯỚC HỒNG HÀ-CỬU LONG


Sáng tác: Trần Chương
Trình bày: Kiều Hưng-Lê Dung
*******************************

 

Thương lả thương nhau
Thương lả thương nhau
Thương lả thương nhau

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội (là) mấy sông cũng lội
Mấy đèo cũng qua (là) mấy đèo – mấy đèo cũng qua

Việt – Lào hai nước chúng ta – hai nước chúng ta
Việt – Lào hai nước chúng ta – hai nước chúng ta

Tình sâu (mà) hơn nước
Tình sâu, tình sâu (mà) hơn nước
Hồng Hà (chứ) Hồng Hà, Hồng Hà – Cửu Long
(Chứ) Hồng Hà, Hồng Hà – Cửu Long

Ngàn đời xanh tươi!

 

Thu gọn

Bình luận (0)

avatar