Beat nhạc

Yên Khánh quê hương tôi

Nhớ về Trung Gĩa

Nhất quế nhị lan

Gửi anh một khúc dân ca

Đài hoa dâng Bác

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác