Beat nhạc

Yên Khánh quê hương tôi

Gửi anh một khúc dân ca

Nhớ về Trung Gĩa

Nhất quế nhị lan

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác

A lô, Lèn Hà

Đài hoa dâng Bác