Cây lúa yêu thương

Thể loại: Hát chèo
Làn điệu: Chức cẩm hồi văn
Soạn lời: Dương Đức Nghiêm
Trình bày: Minh Phương (chèo)
5.693 | 1.624 | 25/04/2012

Bình luận (1)

avatar
ngoc duong
Bài này do tác giả Dương Đức Nghiêm soạn lời, nghệ sĩ Minh Phương trình bày hay quá. Xin cảm ơn nghẹ si Minh Phương.