Cây lúa yêu thương

Bình luận (1)

  1. ngoc duong
    Bài này do tác giả Dương Đức Nghiêm soạn lời, nghệ sĩ Minh Phương trình bày hay quá. Xin cảm ơn nghẹ si Minh Phương.