Chào mùa Xuân đất nước

CHÀO MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC

Chào đất nước chào mùa thu quê mẹ
Mảnh đất anh hùng rạng rỡ núi sông
Đổi mới hôm nay chung sức chung lòng
Dựng xây quê hương vun trồng i i cây đức í i i
Trên quê hương ta nếp mới tỏa hương gần xa.
Tiếng cười tiếng hát thiết tha rộn ràng a ới a hát vang vui mùa thu sang.
Mừng mùa thu sang vui mở hội.
Ta tìm gợi nhớ người bản tuyên ngôn lịch sử tổ quốc thêm mến tươi a ới a tiếng tươi vui tươi càng thêm tươi.
Mừng mùa thu sang tươi mở hội thêm đua sức ngang tài .
Làng trên xóm dưới tình nghĩa không nhạt phai a ới a đắp xây vun trồng tương lai.
KẾT: A ới a đắp xây vun trồng tương lai
A ới a đắp xây vun trồng tương lai
A ới a đắp xây vun trồng tương lai

Bình luận (2)

 1. doduchien68
  Xin hỏi tác giả và bạn Hoàng Thanh Hải, tên bài hát là chào xuân đất nước, nhưng trong bài lại hát về mùa thu, vậy có đúng không nhỉ
 2. hoàng thanh hải
  hoàng thanh hải
  Chào Mùa Xuân Đất Nước(Điệu Tứ Quý)- Mai Văn Lạng
  Chào đất nước chào mùa thu quê mẹ
  Mảnh đất anh hùng rạng rỡ núi sông
  Đổi mới hôm nay chung sức chung lòng
  Dựng xây quê hương vun trồng i i cây đức í i i
  Trên quê hương ta nếp mới tỏa hương gần xa.Tiếng cười tiếng hát thiết tha rộn ràng a ới a hát vang vui mùa thu sang.Mừng mùa thu sang vui mở hội. Ta tìm gợi nhớ người bản tuyên ngôn lịch sử tổ quốc thêm mến tươi a ới a tiếng tươi vui tươi càng thêm tươi. Mừng mùa thu sang tươi mở hội thêm đua sức ngang tài . Làng trên xóm dưới tình nghĩa không nhạt phai a ới a đắp xây vun trồng tương lai.
  KẾT: A ới a đắp xây vun trồng tương lai
  A ới a đắp xây vun trồng tương lai
  A ới a đắp xây vun trồng tương lai
  (