Đi cắt lúa

Soạn lời: Đang cập nhật
Trình bày: Hương Loan
3.171 | 510 | 14/04/2012

ĐI CẮT LÚA

Dân ca H”Rê
Trình bày: Nghệ sĩ Hương Loan
*******************************

Lều lều lêu lêu lếu lếu lêu
Lều lều lêu lêu lếu lếu lêu
Anh ơi lúa chin đỏ (ô êu)
Báo tin được mùa  ề
Ruộng gần chân núi( ố êu)
Bài ca sớm hôm( ô ều)
Anh ơi lúa chin ngọt(ô ều) lếu lêu lều lều ề

Lều lều lêu lêu lếu lếu lêu
Lều lều lêu lêu lếu lếu lêu
Cắt lúa dưới chân ruộng ố êu
Dưới chân ruộng gần ề
Ruộng gần chân núi( ố êu)
Đồng lúa ngát hương(ố êu)
Nhanh tay gặt về (ô êu) lếu lêu lều lều ề

Ruộng gần nương xa(ố êu)
Đồng lúa ngát hương(ố êu)
Nhanh tay gặt về (ô êu)

Ruộng gần nương xa(ố ê)
Đồng lúa ngát hương(ố êu)
Nhanh tay gặt về (ô êu)
Ê…..

Xem thêm

Bình luận (0)

avatar