Bình luận mới nhất

  • Anh Thư B 52 đại bại 10 giờ trước
  • Anh Thư: Tôi còn nhớ, hồi chiến tranh, có nghe trên VOV một bài hát với cái kiểu hài ...
  • Anh Thư Cương quyết ra đi 10 giờ trước
  • Anh Thư: Tôi nghe là " xuơng máu" ở dòng thứ hai. Còn nếu là "gió" thì phải là 'sương ...
  • Ngọc Thạch Yêu cầu 14 giờ trước
  • Ngọc Thạch: Gửi bạn Yêu Ukraine: BBT đã tải về và đăng lên bài "Cương quyết ra đi" của ...
  • CCB Yêu cầu 17 giờ trước
  • CCB: Gửi bạn Yêu Ukraine.Trang nhạc của chúng ta chưa có 2 ca khúc mà bạn yêu cầu. ...
  • Yêu Ukraine Yêu cầu 18 giờ trước
  • Yêu Ukraine: Các bác tìm giúp tôi thêm một số bài hát:-Tình Bác sáng đời ta - Lưu Hữu ...
  • vungcao Tình ca 21 giờ trước
  • vungcao: Cảm ơn bác Lão Nông đã hát tặng cả nhóm bạn bè xưa bài hát này. Chúc Lão ...
1/2333