Duyên phận phải chiều

Soạn lời: Đang cập nhật
Trình bày: Như Hoa - Đỗ Xuân
5.531 | 1.344 | 22/04/2012
DUYÊN PHẬN PHẢI CHIỀU

Hát chèo – Điệu Đường trường phải chiều
Trình bày: Như Hoa - Đỗ Xuân
******************************

 

Trổ mở:
Duyên phận i i ta phải chiều y , này ai ơi y đôi thời đôi chúng ta
Thời này duyên i, ới phận đôi ta thời duyên y phận - ta phải i i chiều  i i i ….

Trổ 1:
Dây tơ i hồng - thời - khéo i xe mà vấn vít i, i i  i i i i i
Ấy mấy i sợi -i i i i i chỉ điều - khéo khéo xe xăn
Ơi chứ ai ơi cầm thời - cầm lấy tay
Thời này giao i - ới mặt cầm tay thời giao i mặt ta dặn rằng ì,i i i i ….

Trổ 2:
Ơi chỉ thề thời – có i bên mà nước biếc i , ì i i í ì í i
Ấy mấy đạo i í i i I đạo hằng i - xin ai chớ quên
Ới chứ ai ơi chứ ta thời - ta rủ nhau
Thời này lên i - ơi miếu rủ nhau thời lên i miếu ta xuống i đền ./.

 
Thu gọn

Bình luận (0)

avatar