Duyên quan họ

Soạn lời: Dân Huyền
Trình bày: Xuân Trường
9.424 | 1.135 | 11/04/2011

DUYÊN QUAN HỌ

Điệu "Còn Duyên"
Dân ca quan họ Bắc Ninh
Soạn lời: Dân Huyền
Trình bày: Xuân Trường.
*****************************

1-
Ngày xưa là xưa về với (a) với hội Lim
Áo the là the khăn xếp để làm duyên duyên bạn tình
Còn chị hai tôi như trúc (ớ) xinh (tôi mà) càng xinh
Trong vành nón ba tầm, trong tà áo tứ thân
Tính a tinh tính tình tình tinh, a hời a ư hời hừ là hư hời hừ.

2-
Ngày nay là nay trai gái (a) gái quê tôi
Mến thương vì bao nghĩa lớn đáp theo lời là lời núi sông
Đã yêu nhau câu quan họ thêm nồng
Cho vầng là vầng nguyệt gác để sáng trong (chứ) trong hội mùa
Tính a tinh tính tình tình tinh, a hời a ư hời hừ là hư hời hừ.

3-
Mùa vui là vui đang độ độ ngát hương
Nếp thơm là thơm cốm mới tiếng yêu thương (chứ) đương thầm thì
Kìa lắng nghe gió hỏi câu gì
Trên đồng xuân lúa trổ đương đến thì là thì làm duyên
Tính a tinh tính tình tình tinh, a hời a ư hời hừ là hư hời hừ.

4-
Nhìn đôi là đôi sáo đậu đậu nhánh mai
Ngắm sông là sông lại nhớ núi Thiên Thai với ai hẹn hò
Rằng đã thương chín đợi mười chờ
Sông Cầu đôi loan phượng mai sẽ là (là) thành duyên
Tính a tinh tính tình tình tinh, a hời a ư hời hừ là hư hời hừ.

5-
Người quê là quê Quan họ họ nhắn ai
Dẫu xa là xa vẫn nhớ, vẫn không phai (chứ) phai lời thề
Hội tháng Giêng đúng hẹn lại về
Cơi giầu têm cánh phượng cho trọn bề (là) bề người ơi...
Tính a tinh tính tình tình tinh, a hời a ư hời hừ là hư hời hừ.

Xem thêm

Bình luận (0)

avatar