Hát chèo

Gửi người nơi biên giới
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Tình thư hạ vị
Soạn lời: Cao Bá Khoát
Trình bày: Khắc Tư - Minh Tâm
5200 lượt nghe | 1266 lượt tải | Đăng ngày: 25-04-2012
Gửi nhớ vào Thu
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Tình thư hạ vị
Soạn lời: Mai Văn Lạng
Trình bày: Hồng Ngát - Xuân Hanh
1190 lượt nghe | 594 lượt tải | Đăng ngày: 09-09-2013
Gửi tới quê nhà
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Luyện năm cung
Soạn lời: Nguyễn Cao Lợi
Trình bày: Phương Mây
2206 lượt nghe | 542 lượt tải | Đăng ngày: 25-04-2012
Gửi tới sông Đà
Thể loại: Hát chèo
Soạn lời: Nguyễn Duy Ưng
Trình bày: Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN - Minh Tâm
927 lượt nghe | 236 lượt tải | Đăng ngày: 25-04-2012
Gửi về nơi thương nhớ
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Đò đưa
Soạn lời: Mai Nhân Hòa
Trình bày: Thúy Mơ
2296 lượt nghe | 493 lượt tải | Đăng ngày: 25-04-2012
Gửi về nơi thương nhớ
Thể loại: Hát chèo
Soạn lời: Mai Văn Lạng
Trình bày: Thúy Mơ
9628 lượt nghe | 2151 lượt tải | Đăng ngày: 14-01-2013
Hà Nội mừng chiến công thành Huế
Thể loại: Hát chèo
Soạn lời: Công Sáu
Trình bày: Đào Canh
1456 lượt nghe | 254 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hát câu chung thủy
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Đường trường bắn thước
Soạn lời: Đình Cựu
Trình bày: Thanh Quý (Quý Bôn) - Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN - Minh Tâm
1232 lượt nghe | 497 lượt tải | Đăng ngày: 24-07-2013
Hát giữa đồng xanh
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Quân tử vu dịch
Soạn lời: Xuân Hanh
Trình bày: Xuân Hanh - Bích Thục
2503 lượt nghe | 704 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hạt lúa quê hương
Thể loại: Hát chèo
Soạn lời: Nguyễn Quý
Trình bày: Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN - Bích Thục
1867 lượt nghe | 529 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hát mừng chiến thắng
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Tứ quý
Soạn lời: Thanh Thùy
Trình bày: Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN - Minh Tâm - Xuân Hanh
3144 lượt nghe | 676 lượt tải | Đăng ngày: 05-05-2012
Hát tặng người trồng hoa
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Ru bống
Soạn lời: Xuân Dinh
Trình bày: Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN - Hồng Ngát
1906 lượt nghe | 583 lượt tải | Đăng ngày: 13-05-2012
Hạt thóc quê hương
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Quân tử vu dịch
Soạn lời: Khúc Hà Linh
Trình bày: Kim Đức - Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN
2037 lượt nghe | 564 lượt tải | Đăng ngày: 22-04-2012
Hạt thóc quê hương
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Quân tử vu dịch
Soạn lời: Khúc Hà Linh
Trình bày: Hồng Tính - Thanh Hải (chèo)
17 lượt nghe | 4 lượt tải | Đăng ngày: 23-07-2014
Hát trên cánh đồng quê hương
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Luyện năm cung
Soạn lời: Đặng Duy
Trình bày: Bích Thục
1749 lượt nghe | 437 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hát từ vọng gác tiền tiêu
Thể loại: Hát chèo
Soạn lời: Triệu Đa
Trình bày: Xuân Tươi
3935 lượt nghe | 1652 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hát về anh người chiến sĩ thương binh
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Chức cẩm hồi văn
Soạn lời: Xuân Cung
Trình bày: Như Hoa
2734 lượt nghe | 651 lượt tải | Đăng ngày: 22-04-2012
Hát về dòng sông Hương
Thể loại: Hát chèo
Soạn lời: Hồ Tăng Ấn
Trình bày: Thanh Quý (Quý Bôn)
1202 lượt nghe | 239 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hát về Hà Nam
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Chức cẩm hồi văn
Soạn lời: Thanh Mạnh
Trình bày: Khắc Tư - Thanh Bình (chèo)
3572 lượt nghe | 826 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012
Hát về người chiến sĩ quân y
Thể loại: Hát chèo | Điệu: Tò vò
Soạn lời: Xuân Dinh
Trình bày: Xuân Theo
2369 lượt nghe | 487 lượt tải | Đăng ngày: 26-04-2012

Bình luận

Chương trình "Giai điệu tự hào" muốn nói gì?
Người Nghe Nhạc : Vâng, thế là rõ rồi. Giá bác... 28/07/2014 04:30
Nơi đảo xa
Nguyễn Chí Thành : Trước sự kiên trì đấu tranh của Việt Nam, sự lên án mạnh mẽ của... 28/07/2014 04:30
Chương trình "Giai điệu tự hào" muốn nói gì?
Đặng Dũng : Chào bác Người nghe nhạc trước tiên cũng phải nói lại bác rằng... 28/07/2014 03:54
Chương trình "Giai điệu tự hào" muốn nói gì?
Người Nghe Nhạc : Xin phép được trao đổi với bác Đặng Dũng vài... 28/07/2014 02:52
Sài Gòn quật khởi
haihai : bái hát thật là hùng tráng 28/07/2014 01:36
Đường Trường Sơn xe anh qua
haihai : một ngày nhớ đến những anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống vì quê... 28/07/2014 01:23
Bước chân trên dải Trường Sơn
haihai : mong những người ngã xuống hãy yên nghĩ và những người còn sống... 28/07/2014 01:08
Chương trình "Giai điệu tự hào" muốn nói gì?
Đặng Dũng : Đúng là Kiều Hưng được phong nghệ sĩ ưu tú và còn chuẩn bị lên... 28/07/2014 11:25
Chương trình "Giai điệu tự hào" muốn nói gì?
lenhatlinh : Xin cảm ơn ý kiến của bác CCB và chia sẻ của bác Người Nghe Nhạc. 28/07/2014 08:35
Yêu cầu
BQT : Bác Đức Tuấn ơi, do lần trước bị lỗi phần "Các bản thu khác của... 27/07/2014 11:38