Hát mừng ngày giải phóng miền Nam

Thể loại: Ca Huế
Soạn lời: Đỗ Liên Tiếp
Trình bày: Hoàng Thanh - Đội ca Huế Đài TNVN
1.386 | 286 | 12/03/2012

Bình luận (0)

avatar