Lý đất giồng

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Đây là bài lý nam bộ mà tôi rất yêu thích , giai điệu thật ngọt ngào làm sao . tuyệt . . .