Một đời say khúc chèo quêi

Đóng góp: nghedc2017
Một Đời Say Khúc Chèo Quê
Du xuân- SL: An Haiminh-Minhdc- Thủy Bếu
Nói thơ.
Gửi người yêu khúc dân ca
Câu Chèo mẹ hát ơi à ru anh
Thấm trong dòng sửa ngọt lành
Tâm hồn sáng tựa trăng thanh quê nhà.
Hát: Du xuân
1. Bến nước, sân đình, cây đa
Cây đa, bến nước, sân đình.
2. Đã thành, hồn quê sâu lắng ơi ới a để
Cho lòng người say ôi cảnh quê
Dù cho trăm mối nhọc nhằn, say chèo quê
Dù cho trăm mối nhọc ì i nhằn i i í i ì ì i.
3. Câu chèo, như dòng sữa Mẹ ơi ới a để
Nuôi một tình yêu, theo cùng anh
Để cho câu hát giăng mùng, giăng lòng Anh
Để cho câu hát giăng ì i mùng i i í i ì ì i.
4. Dẫu còn nợ đời vay trả ơi i ới a để
Vẫn dành lời ca gieo mầm Hoa
Tình yêu theo mãi trong đời, những lời ca
Tình yêu theo mãi trong ì i đời i í iì ì i.
5. Xuân về, tình yêu chắp cánh ơi ới a để
Ngọt ngào câu hát dân ca, say lòng ta
Đẹp tựa đóa hoa dâng đời, ru hồn ta
Đẹp tựa đóa hoa dâng ì i đời i í iì ì i.Bình luận (0)