Ngồi tựa song đào

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    @ bạn hungnq: Đây là videoclip của KINH BAC TV, phụ đề ghi là Nghệ sĩ Thúy Hường, hình ảnh là Thúy Hường và lời ca cũng từ miệng Thúy Hường phát ra, không thể có giọng Khánh Hạ vào đây được!

  2. hungnq

    Dung nhan là Thúy Hường mà giọng lại của Khánh Hạ thì phải ? Đề nghị BBT xem lại