Thân thương tấm áo dài quê hương

Thể loại: Hát chèo
Làn điệu: Chức cẩm hồi văn
Soạn lời: Ngọc Phan
Trình bày: Minh Phương - Mai Hương
2.326 | 569 | 28/04/2012

Bình luận (0)

avatar