Thân thương tấm áo dài quê hương

Thể loại: Hát chèo
Làn điệu: Chức cẩm hồi văn
Soạn lời: Ngọc Phan
Trình bày: Minh Phương (chèo) - Mai Hương (chèo)
2.643 | 674 | 28/04/2012

Bình luận (0)

avatar