Tiếng hát Đồng Giao

Bình luận (1)

  1. Hải Lê Nam

    Kính đề nghị Ban Quản trị bổ sung thông tin đầy đủ các nghệ sỹ thể hiện bài hát này là: Nghệ sỹ ưu tú Duy Thường, nghệ sỹ ưu tú Minh Tâm và Tốp nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Trân trọng!