Cho Eun Young (piano)

Vào năm 1995, nghệ sĩ Piano Cho Eun Young học Piano tại trường Golden – Conell – USA. Năm 1996 cô là sinh viên Khoa Piano tại Nhạc Viện Gnesin – Moscow – Russia, năm 2000 tốt nghiệp xuất sắc khoa Piano tại trường này, năm 2002 tốt nghiệp Thạc Sỹ Piano loại xuất sắc. Cũng trong năm này, cô đã được tham gia biểu diễn cùng với dàn nhạc Moscow Philharmonic Orchestra. Năm 2003 cô tốt nghiệp loại xuất sắc bậc Thạc Sỹ chuyên khoa đệm Piano. Cô đã từng làm tại trường Đại Học Beacsuk & Deabul. Hiện nay cô đang làm việc tại Nhạc Viện Myungji và trường Đại Học Kukje & Deajin.

Nghệ sĩ Piano Cho Eun Young

Các ca khúc do Cho Eun Young (piano) trình bày (1)

Bình luận (0)