Phương Thúy

Bà là con thứ ba nhà phê bình văn học Hoài Chân. Học và dạy đàn dân tộc ở Nhạc viện Hà Nội. Thỉnh thoảng làm thơ. Bài Cô gái sông La được bà làm nhân đọc bài báo có kèm theo ảnh về La Thị Tám. Bài thơ dược nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc và đổi tên thành Người con gái sông La.

Các ca khúc được phổ nhạc từ thơ Phương Thúy (3)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)