Radetzky march

Đóng góp: Búa Liềm

Bình luận (1)

  1. KAC

    "Rodetzky, op. 228 là một hành khúc sáng tác bởi Johann Straus năm 1848 được dành riêng cho Thống chế Aó Joseph Radetzky von Radetz .

    Lần đầu tiên nghe khúc nhạc hào hùng này, các sĩ quan Aó đã vỗ tay một cách tự nhiên và nện bàn chân của họ theo điệu nhạc khi họ nghe đoạn điệp khúc. Truyền thống này vẫn được giữ mãi đến tận hôm nay, mỗi khi bản hành khúc Rodetzky được biểu diễn thì khán giả lại vỗ tay theo nhạc một cách hào hùng.

    Các bạn nghe và vỗ tay nhé." (https://dotchuoinon.com)

    Cảm ơn bác/bạn Búa Liềm đã đóng góp bản nhạc thuộc thể loại March nghe rất vui khỏe, rất khí thế này.